010 - 7660 660

Pest Prevention & Control Plan

Na het in kaart brengen van de voor uw bedrijf specifieke risico’s ten aanzien van de aanwezigheid van ongedierte leggen we samen de te bereiken en te handhaven doelen vast. In het Pest Prevention & Control Plan beschrijven wij het gezamenlijke plan van aanpak.

Wering, preventie en monitoring

In uw op maat geschreven PP&CP is uw kwaliteitsplan leidend en na inventarisatie van de voor uw bedrijf specifieke risico’s komen hier verschillende maatregelen uit naar voren. Om te komen tot een systeem van plaagdiermanagement met een duurzaam resultaat spelen wering en preventieve maatregelen een grote rol. Daarnaast is het scherp monitoren op de aanwezigheid van ongedierte belangrijk; hiervoor hebben wij verschillende innovatieve mogelijkheden in huis.

Evaluatie

Een PP&CP is altijd maatwerk en speciaal voor uw bedrijf ontworpen. Wij zijn ons ervan bewust dat ook uw bedrijf nooit stilstaat en daarom behoort een jaarlijkse evaluatie van het PP&CP in relatie tot uw kwaliteitsplan tot onze standaard.

Chemische bestrijding

Uiteraard behoort het inzetten van een chemische bestrijding ook tot onze specialiteiten. Chemische bestrijdingsmiddelen dienen altijd vakkundig en in de juiste hoeveelheid toegepast te worden en pas wanneer preventieve en werende maatregelen niet het gewenste effect bereiken. Onze medewerkers zijn altijd gediplomeerde professionals en hebben de ervaring en expertise in huis om op efficiënte wijze een chemische bestrijding in te zetten.

Digitaal logboek HORUS

Uw persoonlijke PP&CP is ook terug te vinden in ons digitale logboek HORUS. Daarnaast rapporteren wij al onze werkzaamheden, bevindingen en aanvullende aanbevelingen in dit logboek. Door in te loggen op HORUS bent u 24/7 en overal ter wereld direct op de hoogte van de meest actuele stand van zaken.

De voordelen van Suurd?

  • Jarenlang ervaring in het bestrijden van ongedierte
  • Vrijblijvend en helder advies
  • Vaak dezelfde dag geholpen
  • Al onze ongediertebestrijders zijn gediplomeerd
  • Altijd bereikbaar voor al uw vragen over ongediertebestrijding