010 - 7660 660
Mogen wij uw ongedierte bestrijden?

Muggen

De meest voorkomende soorten muggen zijn steekmuggen en motmuggen.

Steekmuggen maken een zoemend geluid dat goed hoorbaar is als de mug dichtbij komt. Dit heeft deels te maken met de voortplanting van muggen. Ze leven in het donker en kunnen elkaar moeilijk vinden, muggen gebruiken daarom geluid om elkaar te kunnen lokaliseren in het donker. Steekmuggen komen over de hele wereld voor, behalve in hele koude gebieden en leven vooral s ’nachts. Motmuggen zijn een familie van kleine insecten, de vleugels zijn vaak voorzien van schubben en worden in rust gespreid gehouden. De muggen lijken hierdoor enigszins op kleine vlinders waaraan de naam te danken is.  Er zijn enkele soorten die zich wereldwijd hebben verspreid en leven in door de mens aangelegde infrastructuur, zoals riolen, toiletten, badkamers en andere bronnen van natte organische stoffen. De volwassen motmug legt zijn eieren in vervuild, troebel water of in vochtig organisch materiaal. De larven voeden er zich met de rottende bestanddelen, bacteriën en schimmels.

Muggen overlast

Steekmuggen worden tegen de schemering actief. Ze komen voornamelijk voor in waterrijke streken met stilstaand water. Vooral in de (na)zomer worden steekmuggen waargenomen. De wijfjes steken ook mensen (vooral s’nachts) wat huidirritatie kan veroorzaken. In Nederland en België zijn steekmuggen hooguit irritant, maar ze zijn wereldwijd verantwoordelijk voor de dood van 1 op de 17 mensen. Jaarlijks worden ongeveer 700 miljoen mensen besmet met een door steekmuggen verspreide ziekte. Motmuggen die op rottende voedselresten leven of in de natte organische substantie onder een lekkende rioleringsbuis kunnen in aanraking komen met voor de mens gevaarlijke bacteriën. De volwassen insecten richten geen directe schade aan. Alle muggen, en dus ook de motmug, hebben een steeksnuit al kan deze soort daar niet mee steken. De aanwezigheid van de motmug is hoogstens irritant, vooral als ze in grote aantallen voorkomen.

Muggen bestrijden

Het bestrijden van de steekmuggen begint met het lokaliseren van de broeiplaatsen (stilstaand water in omgeving ). Dit kan worden afgedekt met paraffine olie  zodat eitjes zich niet kunnen ontwikkelen. Daarna kan er op de meeste plaatsen de vliegende steekmuggen behandeld worden met een insecticide en/of een vliegenlamp. Voor de motmug geldt nagenoeg dezelfde methode, het grote verschil zit  hem vaak in het feit dat er ergens een lekkage is van een riool of waterleiding onder het huis. Door eerst de bron op te sporen en deze te herstellen zullen de motmuggen daarna kunnen worden bestreden met een insecticide en zal de overlast vaak met 1 behandeling voldoende zijn.

De voordelen van Suurd?

  • Jarenlang ervaring in het bestrijden van ongedierte
  • Vrijblijvend en helder advies
  • Vaak dezelfde dag geholpen
  • Al onze ongediertebestrijders zijn gediplomeerd
  • Altijd bereikbaar voor al uw vragen over ongediertebestrijding