010 - 7660 660

IPM Beheersing rattenpopulaties

Sinds 1 januari 2017 is het voor plaagdiermanagementbedrijven die buiten rodenticiden (bestrijdingsmiddelen tegen knaagdieren) willen gebruiken, verplicht zich te laten certificeren. Dit is bepaald door de overheid en uitgevoerd door het Ctgb (College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden) via het wettelijk gebruiksvoorschrift voor rodenticiden.

Handboek

Het KPMB (Keurmerk Plaagdier Management Bedrijven) treedt op als onafhankelijk schemabeheerder. Het Handboek Beheersing Rattenpopulaties om Gebouwen en Voedselopslagplaatsen ligt ten grondslag aan dit certificatieschema. Onafhankelijke certificerende instanties beoordelen periodiek of het plaagdiermanagement voldoet aan de gestelde eisen.

Resistentie

De achterliggende gedachte voor deze wetgeving is tweeledig. Ten eerste blijkt uit onderzoeken dat ratten steeds vaker resistent zijn tegen allerlei rodenticiden. Resistentie is een van nature aanwezig afweersysteem tegen bepaalde middelen. Ratten sterven dus niet of nauwelijks meer door de bestrijdingsmiddelen die toegelaten zijn.

Niet-doelsoorten

Ratten die sterven na opname van rodenticiden zijn vaak een prooi voor allerlei roofdieren. De roofdieren die een met rodenticiden vergiftigde rat opeten, sterven vaak zelf ook. Het buitengebruik van rodenticiden heeft dus ook negatieve gevolgen voor allerlei niet-doelsoorten. Dit zijn de redenen om het buitengebruik van rodenticiden zoveel mogelijk in te perken en slechts onder strenge voorwaarden toe te staan door uitsluitend gecertificeerde bedrijven.

IPM

Integrated Pest Management (IPM) is dé tool voor de beheersing van rattenpopulaties om gebouwen en voedselopslagplaatsen. IPM gaat uit van het beheersen van dierplagen middels monitoring, wering en preventie. Analyse van de oorzaken van en risico’s op een rattenplaag vormen de basis. Pas wanneer alle risico’s en oorzaken zover mogelijk tot een minimum zijn beperkt en alle mogelijke preventie- en weringsmaatregelen genomen zijn, kan na een periode van non-toxische (niet giftige) bestrijdingsmethoden eventueel worden overgegaan tot de inzet van rodenticiden.

Samenwerking

Deze nieuwe benadering vraagt om een hoge mate van samenwerking tussen opdrachtgever en het plaagdierbeheersingsbedrijf. Het maken van een Risico-Inventarisatie & Evaluatie, het bepalen van de bestrijdingsstrategie en een Plan van Aanpak behoren nu standaard tot de werkwijze. Zowel het plaagdierbeheersingsbedrijf als de opdrachtgever dienen zich beiden tot het Plan van Aanpak te conformeren middels een handtekening van een daartoe bevoegd persoon.

Suurd Pest Control B.V. heeft zich aan deze werkwijze geconformeerd middels een bedrijfsverklaring. Deze is op aanvraag verkrijgbaar. Ook zijn wij als bedrijf gecertificeerd volgens het KPMB-schema IPM Beheersing rattenpopulaties om gebouwen en voedselopslagplaatsen.

IPM Rattenbeheersing

De voordelen van Suurd?

  • Jarenlang ervaring in het bestrijden van ongedierte
  • Vrijblijvend en helder advies
  • Vaak dezelfde dag geholpen
  • Al onze ongediertebestrijders zijn gediplomeerd
  • Altijd bereikbaar voor al uw vragen over ongediertebestrijding