010 - 7660 660

Ongedierte en Bestrijdingsmiddelen

Wat is ongedierte?

Allereerst is het belangrijk om te begrijpen wanneer een bepaalde diersoort als “ongedierte” (of “plaagdier” zoals we tegenwoordig liever zeggen) wordt bestempeld. De officiële definitie van “ongedierte” of “plaagdier” luidt als volgt:

“Een plaagdier is een diersoort die in een bepaalde omgeving overlast, schade of irritatie voor de mens veroorzaakt met zijn aanwezigheid.”

Het type overlast of schade verschilt en kan te maken hebben met bijvoorbeeld voedselveiligheid, volks- en diergezondheid en schade aan gewassen of gebouwen.

Niet altijd ongedierte

Ongedierte heeft dus geen biologische omschrijving. Dat wil zeggen dat een bepaalde diersoort niet altijd ongedierte is. Een muis kan in het veld prima leven en is in die omgeving geen ongedierte. Een muis in huis daarentegen is erg onhygiënisch en is mogelijk schadelijk voor de gezondheid van de mensen in dat huis. Dan is een muis wel opeens een plaagdier en willen we van de muis (muizen meestal) af.

Nuttige insecten

Veel insecten zijn erg nuttig. Ze ruimen veel op in de natuur en zijn verantwoordelijk voor de bestuiving van heel veel plantensoorten. Het is goed om altijd eerst na te denken over het nut van een insect, voordat je besluit om insecten te (laten) bestrijden. Als je bijvoorbeeld veel spinnen rondom je huis hebt, heb je waarschijnlijk weinig last van muggen. En lieveheersbeestjes worden in de tuinbouw ingezet om bladluis te bestrijden.

Wees voorzichtig en terughoudend met bestrijdingsmiddelen.

Biociden (bestrijdingsmiddelen tegen insecten en knaagdieren) mogen nooit buitenshuis worden gebruikt. Een professionele ongediertebestrijder is zich van deze regels zeer goed bewust en zal bestrijdingsmiddelen uitsluitend toepassen zoals voorgeschreven in het “Wettelijk gebruiksvoorschrift”. Het Wettelijk Gebruiksvoorschrift wordt voor alle toegelaten bestrijdingsmiddelen vastgesteld door het College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) en staat altijd vermeld op alle verpakkingen van bestrijdingsmiddelen.
Ditzelfde geldt ook voor bestrijdingsmiddelen welke in de winkel verkrijgbaar zijn voor particulieren! Als je besluit om zelf ongedierte te bestrijden, lees dan altijd eerst goed wat er op de verpakking staat en hou je hier ook aan.